The Almlof Gallery was established in Malmö, Sweden, during autumn of 2014 by Jan Almlöf,
former editor in chief of FOTO, the largest special magazine about photography in Scandinavia.
The aim of the Gallery is at high-class international photography.

Almlof Gallery etablerades i Malmö under hösten 2014 av Jan Almlöf, fd chefredaktör för
FOTO, Skandinaviens största specialtidning om fotografi. 
Galleriets inriktning är högklassig
internationell fotografi.